17/09/2021 – Amphithéâtre Lacroix Ampandrianomby

Rencontre avec les étudiants récemment de retour de Kenya après formation au Base Titanium à Kwale Kenya
24 jeunes Tuléarois ont suivi une formation d’une durée de deux ans au Base Titanium, à Kwale, Kenya en matière d’électricité, informatique, environnement, sécurité dans le secteur minier.
De retour au pays, ils ont été reçus au Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques par des responsables au sein dudit département ministériel. Le Secrétaire Général, Primo RANDRIANARISON a souligné que ladite formation leur permet d’acquérir des connaissances mais également d’approfondir leurs compétences en matière de mines.
Lors de cette rencontre, ces jeunes récemment formés au Kenya, par le biais de Monsieur PALVON ont tenu à exprimer leur reconnaissance envers les dirigeants étatiques et le Projet Base Toliara pour leur soutien ainsi que leur souhait de pouvoir valoriser leurs acquis en travaillant au sein de Base Toliara.

AKOM-BAOVAO DRMRS MELAKY

Fidinana ifotony notanterahan’ny DRMRS Melaky sy ny delegasiona avy ao Maintirano tany amin’ny toeram-pitrandrahana Agathe ny Kaominina Mahafaijijo. Niara-nisalahy tamin’izany ny lefitry ny lehiben’ny Disitrika, ny eo anivon’ny DREDD, ny Ben’ny Tanànan’i Mafaijijo sy Andabotoka ,ny mpanao gazety ary mpandraharaha.

Ny fandaminana ny asa fitrandrahana sy ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana no fototry ny asa ka isan’ny nifanarahana tamin’izany ny lamina neken’ny mpitrandraka amin’ny fanotorana ny lavaka tsy ilaina intsony, ny resaka fambolen-kazo, ny fananganana fikambanan’ny mpitrandraka madinika sy ny Mpanangom-bokatra. Teo ihany koa ny fifanarahana amin’ny fitaovana ampiasaina ialàna amin’ny tsy fahatomombanana sy ny mety ho fanambakana eo amin’ny mpivarotra sy mpividy.

Nifanarahana koa fa raha misy olana dia afaka mandefa fitairanana any amin’ny Kaominina na ny any amin’ny Fitaleavana ireo filohan’ny Fikambanana.

Naneho ny fahafaham-pony ireo mpitrandraka izay nankasitraka ny fitondram-panjakana mitsinjo sy manara-maso ny tontolo eny ifotony, araka ny nambaran’izy ireo.

Fampitam-baovao : DRMRS Melaky

Analamahavelona Sakaraha

09/09/2021 – Zava-misy marina momba ny fifandonana niseho teo anivon’ny toeram-pitrandrahana safira tany Analamahavelona Sakaraha

Taorian’ny vaovao voaray mahakasika ny fifandonanana eo amin’ny samy mpitrandraka tao amin’ny kariera iray tany Analamahavelona, Distrika Sakaraha, izay mitatitra faharatrana olona sy famoizan’aina tany anaty kariera, dia tsara ny manamarika fa nisy tokoa ireo olona naratra izay miisa telo (3), fa tsy nisy kosa ny aina nafoy araka izay voalaza.

Efa mandray andraikitra amin’ny fampandriana fahalemana ireo tomponandraiki-panjakana isan-tsokajiny any an-toerana ary efa voafehy ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao.

Akom-baovao DIRMRS Fianarantsoa

Nanatanteraka hetsika fizarana ny karatra mpanivana volamena sy mpandanja volamena madinika (catégorie 1) tao amin’ny Fokontany Mandazaka Commune Rurale Ambinaniroa ny Zoma 27 Aogositra 2021 sy tao amin’ny Distrika Ambalavao Faritra Matsiatra Ambony ny Zoma 03 Septambra ny avy eo anivon’ny Direction Interrégionale MMRS Fianarantsoa.

Hetsika izay niarahana tamin’ireo tomponandraikitra eo anivon’ny Commune Ambinaniroa notarihan’ny Ben’ny Tanàna. Tsara ny manamarika fa miditra madiodio any anaty kitapom-bolan’ny Kaominina Ambinaniroa avokoa ny saran’ireo karatra ireo,

ary mbola hotohizana izany fizarana karatry ny mpanivana sy mpandanja volamena madinika izany.

Izao hetsika izao no tontosa dia noho ny fandraisana anjara avy amin’ny tomponandraikitra rehetra ary anehoan’ny DIRMRS Fianarantsoa fankasitrahana manokana ny fiaraha-miasa avy amin’ireo mpitandro filaminana tany an-toerana.

Fampitam-baovao: DIRMRS Fianarantsoa

Akom-baovao DRMRS Amoron’i Mania:

Fidinanana ifotony tany amin’ny Distrika Ambatofinandrahana ny 31 Aogositra sy 01 Septambra 2021

Ankoatra ny fitsidihana ara-pomba fanajana izay nahafahana nifanakalo hevitra tamin’ny Lehiben’ny Distrika sy ny Ben’ny Tanàna tao amin’ny Distrika Ambatofinandrahana, dia nisy ny :

–        Fampahafantarana ny fehezan-dalana mifehy ny harena ankibon’ny tany tamin’ireo manam-pahefana any an-toerana.

–        Famantarana ireo toeram-pitrandrahana tsy manara-dalana misy ao amin’ny Kaominina sy Distrika Ambatofinandrahana.

–        Fiaraha-nandinika ireo paikady hampidirana amin’ny ara-dalana ireo mpisehatra maro amin’ny harena an-kibon’ny tany misy any antoerana.

–        Famantarana ireo olana sosialy misy any ifotony ahafahana iaraha-miasa amin’ireo mpandraharaha.

Nasiana tsindrim-peo manokana nandritra ny fihaonana tamin’ireo  mpisehatra vitsivitsy amin’ny harena ankibon’ny tany ny fampirisihana azy ireo hiditra amin’ny rafitra ara-dalana mba hitondra fampandrosoana ny firenena.

Fampitam-baovao : DRMRS Amoron’i Mania