FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY ZON’NY VEHIVAVY- 08 MARTSA 2023

Teto Antananarivo Renivohitra no toerana nanatanterahana ny fankalazana niombonan’ireo fikambanam-behivavy maro avy amin’ny lafy valon’ny Nosy ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy teto Madagasikara tamin’ity taona 2023 ity.

 Ho tohin’ireo hetsika samihafa izay efa natomboka ny 27 Febroary dia tontosa androany Alarobia 08 Martsa 2023 tao amin’ny Kianja Barea Mahamasina ny lanonana ivon’ny fankalazana ofisialy izany Andro iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy izany, araka ny lohahevitra « Fanabeazana ny ankizivavy, fampizakan-tena ny vehivavy, antoky ny fampandrosoana lovain-jafy »

Tonga teny an-toerana, nanome voninahitra ny fotoana ny Filohampirenena Andry RAJOELINA sy Ramatoa vadiny. Nanotrona izany ihany koa ireo Lehiben’ny andrim-panjakana sy mpikambana ao amin’ny Governemanta ary manam-pahefana isan-tsokajiny.

Filaharam-be notanterahan’ny vehivavy avy amin’ny fikambanana miisa 600 mahery no nanombohana ny fotoana ka isan’ny nandray anjara mavitrika tamin’izany ireo solon-tena mahafatra-po avy ato amin’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika.

MMRS/DCRI – Mars 2023