IZAY MANOME RA, MANOME AINA

Tamin’ny Alakamisy 23 Martsa 2023 dia nanatanteraka fanomezan-dra an-tsitrapo ny avy ato amin’ny fianakaviamben’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika, tao amin’ny Amphithéâtre Lacroix Ampandrianomby. Hetsika izay niarahana tamin’ny Foibe misahana ny famindrana ra eo anivon’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka.

Nitarika ireo mpiara-miasa eto anivon’ny departemanta iandraiketany tamin’izao hetsika fanomezan-dra an-tsitrapo izao ny Minisitra RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier. Nambarany fa vonona hatrany ny eto anivon’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanomezana ra maimaim-poana hanampiana ireo mpiara-belona mila izany. Nanentana ny olom-pirenena mahafeno ireo fepetra takiana amin’ny fanomezana ra ihany koa ny Minisitra mba handray anjara.

 « Manome ra, manome aina » anisan’ny tafiditra anatin’ny asa sosialy ho fanampiana ny mpiara-belona ny hetsika toa izao.  Isaorana indrindra ireo rehetra tonga nanome ra an-tsitrapo ary ankasitrahana feno ny ekipan’ny CRTS Analamanga!

MMRS/DCRI – Martsa 2023