AKOM-BAOVAO FARITRA AMORON’I MANIA

Miara-miasa amin’ny famahana olana ireo tomponandraiki-panjakana eny ifotony

Manoloana ny fitarainana nohon’ny fahapotehan’ny tanimbary maherin’ny 800 hekitara manamorona ny reniranon’Ambatomanana ao amin’ny CU Fandriana sy CR Tsarazaza sy fitarainana nataon’ny orinasa iray mpitrandraka herinaratra ao amin’ny Distrika Fandriana dia nisy ny fidinana ifotony niarahan’ny DRMRS Amoron’i Mania sy ny ekipa avy ao amin’ny OMC Fandriana, DREED Amoron’i Mania, DEH Fianarantsoa, ary ny Ben’ny tanana CU FANDRIANA sy CU TSARAZAZA ny Talata 08 Aogositra 2023. 

Toeram-pitrandrahana volamena maromaro no nojerena ifotony tao amin’ny Fokontany Antanety lehibe CR Tsarazaza, ny Fokontany Manjarisoa CU Fandriana, ny Fokontany Ankazodrano CU Fandriana. Hita maso nandritra izany ny fahapotehan’ny tontolo iainana (fahatotoran’ny tanimbary, fihotsahan’ny tany sy fisian’ny lavaka maro, sns.  Ahiana ho potika tsikelikely ny vokatra manoloana ny fisian’ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalana ao amin’io reniranon’Ambatomanana io.

Resy lahatra ny rehetra taorian’ny fizahana natao fa tsy mitondra soa velively ny fitrandrahana tsy manara-dalana indrindra eo amin’ny lafiny ara-tontolo iainana

Nisy ihany koa ny fampahafantarana sy fanentanana ho an’ny besinimaro tonga nanatrika, momba ireo vahaolana entin’ny Ministera tomponandraikitra ho an’ireo maniry hitrandraka harena an-kibon’ny tany amin’ny fomba ara-dalana, sy ireo antanantohatra arahana  amin’izany. Tanjona ny ahazahoan’ny rehetra tombontsoa.

Nampahafantarina ihany koa ny lalana mifehy ny harena an-kibon’ny ary misokatra ho an’ny rehetra ny biraon’ny DRMRS ho an’izay rehetra maniry hisehatra amin’ny fitrandrahana, fanangonana, fanodinana, fanondranana harena an-kibon’ny tany mba ho fitrandrahana tsy miteraka olana ho an’ny hafa.

Fampitam-baovao sy sary : DRMRS Amoron’I Mania

MMRS/DCRI – Août 2023