AKOM-BAOVAO FARITRA ALAOTRA MANGORO – DISTRIKA AMBATONDRAZAKA, Kaominina Ambanivohitra DIDY

Anisan’ny nandray anjara mavitrika taminy’ny « Tournée de Police Générale » izay fanaon’izy ireo, izay notarihin’i Prefet an’Ambatondrazaka ny ekipan’ny fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika izay notarihan’ny Talem-paritra Alaotra Mangoro tao amin’ny Distrika Ambatondrazaka, kaominina ambanivohitra Didy ny faha 21 Septambra 2023 teo.

Maro ireo vahoaka sy ireo tompon’andraikitra eny ifotony izay notarihin’ ny Ben’ny tanana sy sefo fokontany ary tangalamena eo an-tanàna no nanotrona izany.

Isan’ny votoatin-dresaka nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon’ny Talem-paritry ny harena an-kibon’ny tany Alaotra Mangoro no nanazavana ny momba ny « Zone d’encadrement » sy nanentanana ireo mpisehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany rehetra mba hiditra ao anatin’ny ara-dalàna arak’izany paikady aroson’ny Fitondram-panjakana izany, ary koa namelabelarana ny mikasika ny tamberim-bidy avy amin’ny harena an-kibon’ny tany.

Fampitam-baovao sy sary : Talem-paritra DRMRS ALAOTRA MANGORO