FARITRA ANALANJIROFO : Fidinana ifotony ho fanomanana ny fametrahana Zone d’Encadrement tao Ankofabe (Maroantsetra) sy Vanono (Mananara Avaratra)

Tontosa ny 13 ka hatramin’ny 20 Oktobra 2023 teo ny fidinana ifotony tao Antanetilava, Fokontany Tsarahonenana, Kaominina ambanivohitra Ankofabe, Distrika Maroantsetra sy tao Antanambaon’ny Sahavalanina, Fokontany Sahavalanina, Kaominina ambanivohitra Vanono, Distrika Mananara Avaratra, nijerena ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany Quartz sy Cristal, izay ahitana mpitrandraka madinika maro.

Izany moa dia tafiditra amin’ny fanohizana ny fametrahana ny « Zone d’encadrement » hanomezana tantsoroka ho an’ireo vondrona mpitrandraka harena an-kibon’ny tany madinika manerana ny Nosy, mba hahafahan’izy ireo miditra ao anatin’ny sehatra ara-dalana. Marihana fa ireo teknisianina eo anivon’ny Ministera amin’ireo Fitaleavana isam-paritra na iraisam-paritry ny harena an-kibon’ny tany no hanoro sy hanome toromarika ho azy ireo amin’ny lafiny ara-panjakana, ara tontolo iainana ary ny momba ny teknika fitrandrahana

Mialoha an’izany dia nisy ny fihaonana tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana eny ifotony, nahafahana nanazava ireo lalàna mifehy ny fametrahana izany “Zone d’encadrement » izany, ary koa niresahana sahady ireo dingana manaraka tokony hatao mba hanamorana ny fananganana ny fikambanan’ny mpitrandraka madinika.

Nankasitraka ny ezaka ataon’ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika moa ireo solotenam-panjakana eny ifotony sy ireo mpitrandraka amin’izao ezaka lehibe amin’ny fampidirana ireo mpitrandraka madinika amin’ny sehatry ny ara-dalàna izao.

Fampitam-baovao sy sary : Tale iraisam-paritra DIRMRS Toamasina

MMRS/DCRI – Octobre 2023