FANAMBARAM-PANANANA NATAON’NY MINISITRA TENY AMIN’NY FITSARANA AVO MOMBAN’NY LALAM-PANORENANA

Nanatontosa ny fanambaram-pananana teny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana HCC Ambohidahy ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier sy ny Ministry ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana  Fidiniavo RAVOKATRA, androany Talata 19 Aprily 2022.

Voasokajy ao anatin’ireo tompon’andraikitra ambony voakasiky ny fanaovana fanambaram-pananana ireo mpikambana eo anivon’ny  Governemanta araka ny voalaza ao anatin’ny Lalàm-panorenana. Takian’ny Lalàna ny  fanatanterahana izany ho tantsoroka amin’ny ady amin’ny kolikoly sy ho taratry ny fampanjakana ny fitantanana mangarahara.

Adidin’ireo tompon’andraikitra ambony ny mampiseho modely ho fitaratra amin’ny toerana sy andraikitra sahaniny avy.

©️ MMRS/DCRI – Avril 2022