Akom-baovao DIRMRS Fianarantsoa: Fambolen-kazo indroa miantoana tao Ikalamavony

Nanatanteraka Fambolen-kazo  tany Ikalamavony  ny avy eo anivon’ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika DIRMRS  Fianarantsoa  sy ny BCMM Fianarantsoa ny zoma 11 Martsa sy ny Sabotsy 12 Martsa lasa teo.

– Ny zoma 11 Martsa dia tao amin’ny Fokontany Amboditety izay  ahitana ny loharano mamelona ny renivohitry ny Distrika Ikalamavony no nanatontosana izany ka zana-kazo 1200 eo no novolena.

Tonga nanotrona sy niara-nanatontosa izany ireo tompon’andraiki-panjakana ao Ikalamavony izay notarihan’ny  Solombavambahoaka voafidy tao, ny Ben’ny Tanàna Ikalamavony sy Fitampito, ireo services  Techniques rehetra toy ny Population,  ny Santé,  ny compagnie militaire  219 ny Compagnie de la Gendarmerie  Ikalamavony, ny mpianatra avy am CISCO Ikalamavony, ireo fikambanana maro samihafa ary ireo mpandraharaha  eo amin’ny sehatry ny harena ankibon’ny  tany.

– Ny sabotsy 12 Martsa kosa dia tao amin’ny toeram-pitrandrahana  Bevahondrano Fokontany Mananatana, CR Fitampito no nanohizana ny Fambolen-kazo. Zana-kazo 800 fototra no novolena.

Nialohavan’ny fandraisana ireo mpitondra fanjakana sy hetsika ara-kolotsaina  nataon’ireo mpitrandraka madinika isam-poko ny fotoana ary nofaranana tamin’ny fizaràna nofon-kena mitam-pihavanana izay natolotry ny mpandraharaha.

Nankasitraka tanteraka ny hetsika izay nataon’ny avy eo anivon’ny  DIRMRS  sy BCMM Fianarantsoa ny Solombavambahoaka  sy ireo tompon’andraikitra ao, ary nanentana ihany koa ny ho amin’ny fitandroana ny tontolo iainana.

Ireo zanakazo 2000 moa dia fanomezana avy amin’ny DREDD Matsiatra Ambony sy ny Cantonnement Ikalamavony izay ankasitrahana feno amin’ny fiaraha-miasa.

Fampitam-baovao sy sary : DIRMRS Fianarantsoa