Akom-baovao DIRMRS Fianarantsoa: Fampahafantarana sy fanentanana ireo mpitrandraka momba ny lalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany, Distrikan’ny Ikalamavony

Nanantanteraka fidinana ifotony tany amin’ny Distrikan’Ikalamavony Faritra Matsiatra Ambony ny avy eto anivon’ny DIRMRS Fianarantsoa sy ny Police des Mines avy any Antananarivo ny Talata 23 sy ny Zoma 26 Novambra lasa teo.

Fitsidihana ireo toeram-pitrandrahana misy any an-toerana no natao, ary toy izay efa fanaon’ny ekipan’ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika amin’ny fidinana ifotony toy izao, dia nisy hatrany ny fampahafantarana sy fanantenana ireo mpitrandraka mahakasika ny Lalàna mifehy ny harena ankibon’ny tany.

Ankoatra izay, nisy ny fihaonana tamin’ireo Ben’ny Tanàna miadidy ireo toeram-pitrandrahana maro ao amin’ny Distrika. Nisy ihany koa ny fifampidinihana tamin’ny tompon’andraikitra ny hetra ao an-toerana nijerena akaiky ny momba ny seha-pihariana harena an-kibon’ny tany, ary fihaonana tamin’ny mpitandro filaminana ho fampahafantarana azy ireo ny fitsipika aman-dalana mifehy ny fitaterana vato.

Naneho ny fankasitrahany amin’izao fanatonana ifotony izao ny vahoaka tany an-toerana, indrindra ho an’ny Bevahondrano izay toeram-pitrandraham-pokonolona no hita ao, efa ho 10 taona mahery.

Vonona hiditra ao anatin’ny ara-dalàna ireo mpanangona vato any Ikalamavony na ireo Malagasy na ireo teratany vahiny.

Fampitam-baovao sy sary: DIRMRS Fianarantsoa