Akom-baovao DIRMRS FIANARANTSOA: Fiaraha-miasa amin’ny Zandary momba ny fampanarahan-dalana ny fitaterana harena ankibon’ny tany

Ho fampahafantarana ireo karazana taratasy tokony ho hita amin’ny fitondrana harena an-kibon’ny tany na ny mise en circulation des produits  miniers, tonga namaly ny antson’ny  avy eo anivon’ny BPR Fianarantsoa  eo anivon’ny fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena faritany Fianarantsoa ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika DIRMRS Fianarantsoa ny faha-21 Febroary 2022.

Nankasitraka izany hetsika izany ireo zandary avy ao amin’ny tobim-paritra misahana ny fifamoivoizana BPR Fianarantsoa, ary nanamafy fa tena ilaina ny fifanakalozana toy izao.  Naneho ny fahavononany amin’ny fitohizan’ny fiaraha-miasa amin’ny Fitaleavam-paritra sy ny Ministera foibe ihany koa izy ireo ho fampanarahan-dalana ny fitondrana ny harena ankibon’ny tany.

Fampitam-baovao sy sary : DIRMRS Fianarantsoa

MMRS/DCRI