AKOM-BAOVAO DIRMRS TOAMASINA : Atrikasa fanentanana momba ny firosoana amin’ny zone d’encadrement tany Vatomandry

Namita iraka tany Vatomandry, Faritra Atsinanana ny ekipan ‘ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika DIRMRS Toamasina, izay notarihan’ny Tale iraisam-paritra , niarahana tamin’ny BCMM Toamasina, ny 30 Jona 2022.Anisan’ireo fandaharam-potoana nandritra izany fidinana tany an-toerana izany ny fanatanterahana atrikasa fampahafantarana ny fandraharana eo amin’ny sehatry ny Harena an-kibon’ny Tany, ary indrindra fanentanana momba ny firosoana amin’ny « zone d’encadrement « .Liana tamin’ny fampahafantarana natao ireo Ben’ny Tanana ary nisongadina tamin’izany ny tamberim-bidy azo avy amin’ny fitrandrahana sy ireo dingana arahina mba hisitrahana ny tombontsoa azo avy amin’ny fametrahana Zone d’Encadrement.Miisa fito (7) ireo Kaominina vonona hiroso amin’ny fametrahana ny Zone d’Encadrement. Izy ireo dia manana mpitrandraka madinika amin’ny « rubis » sy volamenaFampitam-baovao sy sary : Tale iraisam-paritra DIRMRS Toamasina

MMRS/DCRI – Juillet 2022