Akom-baovao DIRMRS Toamasina: Fanamafisana ny ady amin’ny kolikoly

Atrikasa fampahafantarana sy fanentanana mikasika ny fanabeazana sy ny fisorohana eo amin’ny ady amin’ny kolikoly, natao tao amin’ny biraon’ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena stratejika DIRMRS Toamasina ny 16 Febroary 2022.Ny ekipan’ny Birao Mahaleotena iadiana amin’ny Kolikoly (BIANCO) no nanatanteraka izany ary liana sy naneho favitrihana tanteraka ny mpiara-miasa ao amin’ny Fitaleavam-paritra DIRMRS sy BCMM Toamasina ary ny Police des Mines izay nisitraka izany. Nampahafantarina tamin’izany ny Lalàna velona mifehy ny ady amin’ny kolikoly, toro-hevitra hisorohana ny kolikoly ary indrindra ny fanentanana ny fananganana ny rafitra anatiny iadiana amin’ny Kolikoly