AKOM-BAOVAO DIRMRS TOAMASINA : Fanokafana ny Taom-pambolen-kazo 2021

« Mamboly hazo Tia Tanindrazana, mandoro Ala mandoro Tanindrazana »

Na dia teo aza ny orana mikija izay nentin’ny cyclone Eloise tany Toamasina dia tanteraka soamantsara ihany koa ny fanokafana ny taom-pambolen-kazo 2021 ny faha-19 janoary lasa teo, izay natao tao amin’ny Fokontany Antananambo, CR Fanandrana, District Toamasina II. Nandray anjara mavitrika tamin’izany ireo mpiara-miasa amin’ny DIRMRS Toamasina.

Zana-kazo miisa 3000 no novolena nandritra izany hetsika izany izay notarihan’Andriamatoa Governoran’ny Faritra Atsinanana ary notronin’ireo manampahefana samihafa toa ny Préfet, ny Ben’ny tanana Toamasina I, ny Lehiben’ny Sampan-draharaha sy vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana any antoerana. Isan’ny nandray anjara nandritra izany koa ny mpianatra ny EPP Antananambo.