AKOM-BAOVAO DRMRS AMORON’I MANIA : Fanentanana sy fampahafantarana tao Mandabe Manantsahala

Fokontany, iray isan’izay lavitra indrindra notsidihana, antsoina hoe Mandabe Manantsahala, Kaominina Mandrosonoro, Distrika Ambatofinandrahana, no nanatanterahan’ny ekipan’ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena Stratejika DRMRS Amoron’i Mania fitsidihana, ny herinandron’ny 13 Jona 2022.

Nandritra izany no nanaovana fampahafantarana ny Ben’ny tanàna ny andinindininy amin’ny Lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany. Nisy ihany koa fanentanana ireo mpitrandraka sy mpandraharaha vato hisehatra hatrany ao anatin’ny ara-dalàna.

Ahitana toera-pitrandrahana maromaro ao anatin’ny Kaominina Mandrosonoro, izay Kaominina lavitra indrindra ny renivohitry ny Faritra. Mamakivaky ny Faritra Vakinankaratra ary mihazo ny Faritra Menabe no miverina miditra indray aty Amoron’i Mania vao tonga amin’ny toerana. Tsy tongan’ny fiara ireo toera-pitrandrahana fa tsy maintsy mandeha kodiaran-droa misy motera sy dian-tongotra ora maromaro.

Sary sy Fampitam-baovao : Talem-paritra DRMRS Amoron’i Mania

MMRS/DCRI – Juin 2022