AKOM-BAOVAO DRMRS MELAKY

Tolo-tanana avy amin’ny Fikambanan’ny mpandraharaha vato ao Maintirano ho an’ny fampandrosoana ny Faritra

31 Aogositra 2022, Maintirano – Nitondra anjara biriky ho fampandrosoana ny Faritra Melaky ny Fikambanan’ny Mpandraharaha Vato ao Maintirano, izay eo ambany fiahian’ny Talem-paritry ny Harena ankibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika DRMRS Melaky, ka nanolotra fanomezana sy fitaovana  miteti-bidy 10 tapitrisa Ariary ho an’ireto mpisitraka voalaza manaraka ireto:

– Tôles 2,5m miisa 24 sy Chaux grasse 10 gony ho an’ny Commune Urbaine Maintirano

– Tôles 3m miisa 20 sy Chaux grasse 10 gony ary Ciments 4 gony CEG Ambalahonko Maintirano

– Gasoil 612 litatra ho an’ny Distrikan’i Antsalova mba hanamboarana ny lalana eo amin’ny Tetezana Antseranandaka.

Nandray izany fanomezana izany ireo mpisitraka any an-toerana ary voasolo tena tamin’izany ny avy eo anivon’ny Faritra Melaky, ny avy amin’ny Commune Urbaine Maintirano, ny CISCO Maintirano.

Samy nankasitraka sy nisaotra an’ireto mpandraharaha vato ireto avokoa ireo solontena ireo amin’izao fihetsika mahavelom-bolo izao. Etsy ankilany, an-tsitrapo tanteraka no nanaovan’ireo mpandraharaha izao tolo-tanana izao fa tsy nisy fanerena. Resy lahatra izy ireo tamin’ny fanentanana izay ataon’ny Talem-paritry ny harena an-kibon’ny Tany mba hahatsiaro ny tamberin’andraikitra  amin’ny asa izay hataon’izy ireo.

Fampitam-baovao sy sary : Talem-paritra DRMRS Melaky

MMRS/DCRI – Août 2022