AKOM-BAOVAO DRMRS MELAKY

Fidinana ifotony notanterahan’ny DRMRS Melaky sy ny delegasiona avy ao Maintirano tany amin’ny toeram-pitrandrahana Agathe ny Kaominina Mahafaijijo. Niara-nisalahy tamin’izany ny lefitry ny lehiben’ny Disitrika, ny eo anivon’ny DREDD, ny Ben’ny Tanànan’i Mafaijijo sy Andabotoka ,ny mpanao gazety ary mpandraharaha.

Ny fandaminana ny asa fitrandrahana sy ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana no fototry ny asa ka isan’ny nifanarahana tamin’izany ny lamina neken’ny mpitrandraka amin’ny fanotorana ny lavaka tsy ilaina intsony, ny resaka fambolen-kazo, ny fananganana fikambanan’ny mpitrandraka madinika sy ny Mpanangom-bokatra. Teo ihany koa ny fifanarahana amin’ny fitaovana ampiasaina ialàna amin’ny tsy fahatomombanana sy ny mety ho fanambakana eo amin’ny mpivarotra sy mpividy.

Nifanarahana koa fa raha misy olana dia afaka mandefa fitairanana any amin’ny Kaominina na ny any amin’ny Fitaleavana ireo filohan’ny Fikambanana.

Naneho ny fahafaham-pony ireo mpitrandraka izay nankasitraka ny fitondram-panjakana mitsinjo sy manara-maso ny tontolo eny ifotony, araka ny nambaran’izy ireo.

Fampitam-baovao : DRMRS Melaky