Akom-baovao DRMRS SAVA sy DRMRS DIANA

Isan’ireo mpandray anjara tamin’ny hetsika iraisana Foire Economique et Commerciale manerana ny Faritra 23 ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika DRMRS DIANA sy DRMRS SAVA ny 25 hatramin’ny 28 Novambra 2021.

Ho an’ny Faritra DIANA dia niompana tamin’ny fanamafisana ny fampahafantarana ireo asa hiandraiketan’ny Fitaleavam-paritra sy famporisihana amin’ny fanarahan-dalàna eo amin’ny sehatry ny harena ankibon’ny tany izay idinana ifotony matetika. Nasongadina manokana ny asa fanodinana vatosoa « lapidairerie » izay sehatra mbola malalaka ary manatsara ny « valeur ajoutée » eo am-panondranana, ka nanaovana fanentanana mavitrika ho an’ireo zay te-hiditra amin’ io sehatra io.

Tsy nifanalavitra amin’izay ny tany amin’ny Faritra SAVA izay nahafahan’ny mpitsidika nahafantatra ny anjara asan’ny Fitaleavam-paritra sy ireo biraom-paritry ny ANOR sy BCMM, ireo otrikarena misy ao amin’ny Faritra, fanomezana torolalana sy fanazavana ireo izay te hisehatra amin’ny resaka harena an-kibon’ny tany izany.

Nahavelom-bolo ny fahavitrihana sy ny fahalianan’ny olona sy ireo manam-pahefana nitsidika ireo trano heva.

Fampitam-baovao sy sary : DRMRS SAVA