AKOM-BAOVAO DRMRS TOAMASINA : Fiaraha-miasa amin’ny mpitandro filaminana momba ny fanaraha-maso ny fitaterana ny vokatry ny harena an-kibon’ny tany

Tontosa androany Alarobia faha-15 jona 2022 tao amin’ny efitrano malalaky ny Circonscription Régionale de la Gendarmerie Nationale  CIRGN Atsinanana ny dinikasa fampahafantarana  sy  fanentanana nataon‘ireo Ekipan’ny Fitaleavana iraisam-paritry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Toamasina sy ny BCMM Toamasina ary ny Police des Mines any an-toerana. 

Nandray anjara tamin’izany ireo mpitandro filaminana avy ao amin’ny Zandarmariam-pirenena notarihan’ny Commandant de Brigade de la Police de la Route Atsinanana. Niompana indrindra momba ireo «Tsara ho fantatra mikasika ny fandraharana eo amin’ny sehatry ny Harena an-kibon’ny tany»,  ny fitaterana ireo vokatra harena an- kibon’ny tany sy ireo fandikan-dalàna manodidina izany. Nisy ihany koa ny fampahafantarana ireo andraikitra sahanin’ny Biraon’ny DIRMRS misahana ny Faritra Atsinanana sy ny BCMM Toamasina.

📸Fampitam-baovao sy sary : Tale iraisam-paritra DIRMRS Toamasina

MMRS/DCRI – Juin 2022