AKOM-BAOVAO DRMRS VATOVAVY SY FITOVINAGNY

Fidinana ifotony notanterahan’ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika DRMRS Vatovavy sy Fitovinagny, tao amin’ny Kaominina Analavory, Distrikan’i Manakara, Faritra Fitovinagny ny 28 aprily 2022.

Tanjona tamin’izany fanentanana sy ny fampidirana amin’ny ara-dalàna ireo mpisehatra amin’ny harena ankibon’ny tany. Maro moa ny mponina mpanivana Volamena ao.

Hita sy tsapa fa tena liana ny amin’ny fidirana amin’ny ara-dalàna izy ireo ary izany indrindra no anamafisan’ny Fitaleavam-paritra ny ezaka amin’ny fanampiana azy ireo.

Fampitam-baovao sy sary : Talem-paritra DRMRS Vatovavy sy Fitovinagny