Akombaovao DIRMRS Fianarantsoa: Tolo-tanana ho firotsahana amin’ny fampandrosoana sosialy avy amin’ny mpandraharaha madinika tao Ikalamavony sy Fitampito

Mpandraharaha madinika misehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany Acheteurs revendeurs miisa roa tao Ikalamavony sy Fitampito no nanolotra fitaovana niaraka tamin’ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika DIRMRS Fianarantsoa, ny 19 sy 20 Jolay 2022 lasa teo.

Tao amin’ny Commune Rurale Ikalamavony :

– Table bancs miisa 10 ho an’ny EPP Bevahondrano;

– Jiro lampadaires solaires miisa 6;

– Kidoro Vitafoam 16 pouces ho an’ny CSB II Ikalamavony ;

– Seza plastika 20 ho an’ny trano fivorian’ny Kaominina.

Tao amin’ny Commune Rurale Fitampito :

– Table bancs miisa 10 ho an’ny EPP Fitampito;

– Jiro lampadaires solaires miisa 10 ho an’ny Kaominina hozaraina amin’ny Fokontany;

– Kidoro Vitafoam 16 pouces miisa 4 hoan’ny CSBII Fitampito ;

– Seza plastika 10 ho an’ny Kaominina ary 10 natolotra ny Commandant de Brigade an’ny Zandarimariam-pirenena.

Izany rehetra izany dia natrehan’ny Ramatoa Solombavambavambahoaka voafidy tao Ikalamavony, ny avy eo anivon’ny Distrika ary ireo Sampandraharaha rehetra izay nisitraka ny fanomezana toy ny CISCO, ny Lehiben’ny CSB roa tonta, ny JIRAMA.

Nankasitraka izany fihetsika fanampiana amin’ny fampandrosoana sosialy izany ireo Ben’ny Tanàna sy Solombavambahoaka ary ireo raiamandreny ara-drazana, ary naneho ny faniriany mba ho maromaro ireo mpandraharaha manatanteraka ny tamberin’andraikitra toy izao, ho fampandrosoana mivantana ireo Kaominina manana harena ankibon’ny tany.

Fampitam-baovao sy Sary : Tale iraisam-paritra DIRMRS Fianarantsoa

MMRS/DCRI – Juillet 2022