Ampandrianomby 14/04/2022

Famindram-pitantanana teo amin’Andriamatoa sy Ramatoa isany :

RANDRIANARISON Ranasy Harisoa Primo, Sekretera Jeneraly teo aloha

RAZANANIRINA Henri Délice, Sekretera Jeneraly vaovao

RANDRIAMIHARISOA Lalaina Hajanirina, Tale Jeneralin’ny Harena an-kibon’ny tany teo aloha

RAKOTONDRAVALY Désiré Alphonse, Directeur Général des Mines vaovao.