Ampandrianomby, 21/03/2022 – FANANGAN-TSAINA voalohany teo ambany fitarihan’ny Minisitra RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier

Hanova tantara. Hentitra ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika vaovao RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier ny amin’ny asa miandry hahatrarana io vina io. Hanampy betsaka amin’ny fivoahan’ny seha-pihariana ao anatin’ny fotoan-tsarotra sy ho fanadiovana ialana amin’ny fomba fijery hafa maha voatonontonona matetika ny Ministera ny fanavaozana toe-tsaina sy ny fomba fiasan’ ny tsirairay. Manompo vahoaka sy Tanindrazana isika, araka ny nambarany, ka mila matihanina, miasa ao anatin’ny fahamarinana sy fahitsiana ary an-kitsim-po tanteraka.Namerina hatrany ny fisaorany ny Filoham-pirenena sy ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta ny tenany ny amin’ny fahatokisana napetraka aminy ary mametraka ny fahatokisany amin’ny mpiasa ihany koa hiara-hanao tan-tsoroka ho fampandrosoana. Ireo no teboka nampitain’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier nandritra ny fanangan-tsaina voalohany niarahany tamin’ny mpiasa sy ireo ratsamangaika ary ireo Tale isam-paritra.Taorian’ny fananganan-tsaina dia nisy ny fivoriana indroa miantoana, niarahan’Andriamatoa Minisitra tamin’ireo Tomponandraikitra ambony eo anivon’ny Ministera sy ny ratsamangaikany, ary nodimbiasan’ireo Talem-paritra sy Tale iraisam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika.