Ao anatin’ny fanarenana ny toe-karena tao aorian’ny fandalovan’ny valanaretina Coronavirus i Madagasikara ary anisan’ny manana ny anjara toerana amin’izany ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany.

Nanatanteraka fitsidihana ireo fiomananan’ny orinasa Ambatovy, izay hiverina hamokatra tsy ho ela, tany amin’ny toerana fitrandrahana sy fikarakarana ny Nickel sy Cobalt tany Moramanga sy ny ozinina Toamasina ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA sy ireo mpiara-miasa aminy ny Alakamisy 25 febroary sy Zoma 26 Febroary 2021.

Fitsidihana izay nahafahana nahita ireo fiomanana amin’ireo fitaovana sy lafiny ara-teknika ary ny amin’ny fametrahana ireo fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy arahana. Taorian’ny fikatonan’Ambatovy nandritra ny herintaona, noho ny hamehana ara-pahasalamana, dia hiroso tsy ho ela amin’ny fiverenana mamokatra izany orinasa lehibe izany