DINIKASA SY FITSIDIHANA ARA-POMBA FIFANAJANA : Noraisin’ny MMRS ny Governoran’ny Banky Foiben’i Madagasikara

Manodidina ny 1 taonina sy telo kilao eo ho eo ny lanjan’ny volamena novidian’ny Banky Foiben’i Madagasikara voangona ao hatramin’ny volana Aprily 2021, taorian’ny nananganana ny Tahirim-bolamena nasionaly ny volana Desambra 2020.

Tanjona manaraka ny hamadihana ireo volamena novidiana ho volamena madio azo ampiasaina ao anatin’ny tahirin’ny Banky Foiben’i Madagasikara na or monétaire. Nifototra indrindra tamin’ny fitadiavana fomba hijerena ireo rindran-damina ahafahana manatanteraka izany ao anatin’ny fotoana fohy ny dinikasa niarahan’ny Ministry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Olivier Herindrainy RAKOTOMALALA sy ny delegasionina notarihan’ny Governoran’ny Banky Foiben’i Madagasikara Henri RABARIJOHN, ny Talata 12 Aprily 2022 teny Ampandrianomby.

Tsara ny mampahafantatra fa mba ahafahana mamadika ireo volamena hanana ny kalitao or monétaire dia tsy maintsy mandalo fanadiovana ataon’ny orinasa matihanina eken’ny LBMA (raffineur accrédité London Bullion Market Association). Fepetra izay takian’ny fenitra iraisam-pirenena mikasika ny Tahirim-bolamena eo anivon’ireo Banky Foibe rehetra maneran-tany. Ny fanarahana izany dia ahafahana mampiditra ireo volamena anaty tahirimbola vahiny na réserve de changes ka ho azo ampiasaina araka izany.

Nandritra izao fihaonana izao dia nanaraotra ihany koa ireto Delegasiona avy amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara ireto nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fifanajana an’Andriamatoa Minisitra taorian’ny nahavoatendry azy hitantana ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika.

©️MMRS/DCRI – Avril 2022