DRMRS MENABE: Fiaraha-miasa ho fampanarahan-dalàna ny fitaterana harena an-kibon’ny tany

Toy ny fanao isan-taona dia natomboka tao amin’ny Distrikan’i Miandrivazo ny Zoma faha 25 Martsa lasa teo tao amin’ny CLAC Miandrivazo ny atrikasa fampiofanana ireo mpitandro filaminana avy ao amin’ny Polisim- pirenena, ny Zandarimariam-pirenena ary ireo « régisseurs » avy amin’ny Kaomina ambonivohitra Miandrivazo sy ireo avy amin’ny kaomina ambanivohitra Dabolava, Andranomainty, Isalo ary Ankotrofotsy.

Nohazavaina nandritra izany ireo karazana antontan-taratasy ilaina aminy fivezivezen’ny vokatra harena an-kibon’ny tany, ireo andinin- dalàna mifehy azy ary ireo sazy mifandraika amin’izany.

 Marihina etoana fa ny vokatran’ny harena an-kibon’ny rehetra mivoaka ato amin’ny faritra Menabe dia tsy maintsy mandalo ao Miandrivazo raha hihazo any Antsirabe sy Antananarivo.

Tonga nanome voninahitra izany Andriamatoa isany Lehiben’ny Distrikan’ny Miandrivazo sy ny Ben’ny tananan’ny Kaominina Ambonivohitra Miandrivazo.

Fampitam-baovao sy sary :  Talem-paritra DRMRS Menabe