Fametrahana ny zone d’encadrement DIRMRS Fianarantsoa

Ny Alakamisy faha-21 Jolay 2022 dia nisy ny fidinana ifotony izay nataon’ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika DIRMRS Fianarantsoa, ho tohin’ny fametrahana ny Zone d’Encadrement tao amin’ny CR Ambatomainty Distrika Ikalamavony.

Fampitam-baovao sy Sary : Tale iraisam-paritra DIRMRS Fianarantsoa

MMRS/DCRI – Juillet 2022