FANAMBARANA

Manoloana ny fahatratrarana volamena naondrana an-tsokosoko, niainga avy eto
Madagasikara, milanja 73,5 kg tany amin’ny Seranam-piaramanidina OR Tambo
Johannesbourg, Afrika Atsimo ny Alakamisy 31 Desambra 2020 lasa teo, dia
manao izao fanambarana izao ny Minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny
Loharanonan-karena Stratejika:

 • Tsy nisy mihitsy taratasy fahazoan-dalana hanondrana navoakan’ny Ministera
  mikasika izany, satria efa nanomboka ny volana Oktobra 2020 no nampiato ny
  fanondranana volamena ny Fanjakana.
 • Efa mandeha ny fanadihadiana hahafantarana ireo rehetra tompon’antoka
  tamin’io fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena io.
 • Ny Minisitera, araka ny andraikiny, dia tsy handefitra manoloana ny tsy
  fanarahan-dalàna ao anatin’ity raharaha ity, ary maneho ny fahavononany
  hiara-miasa amin’ny rehetra amin’ny famerenana ireo harem-pirenena ireo eto
  Madagasikara.
  Antananarivo faha-05 Janoary 2021
  Ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny Tany
  sy ny Loharanonkarena Stratejika