Fandraisana anjaran’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena Stratejika tamin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny fampiasana ankizy tsy ampy taona.

Notontosaina tany Toliara ny Zoma 19 Aogositra 2022 lasa teo ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena mifototra amin’ny « Ady iombonana amin’ny fanafoanana ny fampiasana ankizy tsy ampy taona ». Nandray anjara tamin’ izao fankalazana izao ireo manam-pahaizana manokana eo amin’ny fiarovana ny ankizy sy ny ady amin’ny fampiasana zaza tsy ampy taona sy ireo matihanina iraisam-pirenena sy avy eto an-toerana .

Teboka nifanakalozana sy nifampizarana nandritra izao fihaonana izao ny fanamafisana sy fampifandrindrana ny andraikitr’ireo mpiara-misehatra ,ny fikambanana iraisam-pirenena ,ny mpiara-miombon’antoka toa ny OIT, UNICEF, PACT,ny Governemanta amin’ny alalan’ny Ministeran’ny asa,ny fampananan’asa,ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy,ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany, ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena,ny Ministeran’ny fambolena,ny Ministeran’ny mponina miampy ny avy eo anivon’ny Fiarahamonim-pirenena.

Lesona goavana azo notsoahina tamin’ity fihaonana ity ny faharesen-dahatry ny mpandray anjara sy mpiara-misehatra rehetra ny amin’ny maha zava-dehibe ny ady iombonana amin’ny fanafoanana ny fampiasana ankizy tsy ampy taona eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany.

MMRS/DCRI – Août 2022