Fitrandrahana volamena ao Sahantona Mandritsara : nidina ifotony ho fikaroham-bahaolana ny delegasiona avy amin’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany

Mamita iraka ijerena ifotony ny tranga misy mahakasika ny fitrandrahana volamena any amin’ny Fokontany Sahantona, Kaominina Andohajango, Distrikan’i Mandritsara ny delegasiona avy amin’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany.

Asa fihariana volamena mirindra sy ara-dalàna no tanjona. Nisy ny fihaonana sy dinika niaraka tamin’ireo mpisehatra sy mpandraharaha niarahan’ireo tomponandraikitra marolafy avy eo anivon’ny Ministeran’ny harena an- kibon’ny tany sy ireo tompon’andraikim-panjakana any an-toerana ny Alatsinainy 04 Jolay 2022. Nandray anjara tamin’izany ny Governoran’ny Faritra Sofia, ireo olom-boafidy sy solontenam-panjakana, ireo mpitandro filaminana sy ireo sampandraharam-paritra itsinjaram-pahefana ao amin’ny Faritra Sofia tao Mandritsara.

Nivoitra tamin’ny fifampiresahana ny fampidirana ao anatin’ny ara-dalàna ny asa mifandraika amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, toa ny asa volamena, hahatongavana amin’io tanjona io. Mifanindran-dalana amin’izany ny fampanarahan-dalàna ny mpisehatra, ny fanajana tontolo iainana sy ny fanamafisana ny fanaraha-maso hiadiana amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny gaboraraka mba samy hisitraka ny tombontsoa avy amin’izany na ny mpitrandraka na ny mpandraharaha na ny kaominina sy faritra ivoahan’izany ary indrindra ny Firenena amin’ny ankapobeny.

Taorian’io, ny Talata 05 Jolay 2022 dia nisy ny fidinana ifotony tao amin’ny Fokontany Sahantona. Niara-dia tamin’ny delegasiona avy amin’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany hatrany ireo tompon’andraikitra isan-tokony, nifanatona sy nifampiresaka tamin’ireo voakasika, nifampizara ny tsara ho fantatra manodidina ny resaka fitrandrahana harena an-kibon’ny tany.

Fampitam-baovao sy sary : Agence Nationale de la filière OR (ANOR)

MMRS/DCRI – Juillet 2022