FITSIDIHANA ARA-POMBA FIFANAJANA NATAON’NY MASOIVOHON’NY VONDRONA EOROPEANA GIOVANNI DI GIROLAMO TAMIN’NY MINISITRY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY RAKOTOMALALA HERINDRAINY OLIVIER

Noraisin’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier teny amin’ny toeram-piasany teny Ampandrianomby ny Talata 10 May 2022 ny Masoivohon’ny vondrona Eoropeana miasa eto amintsika Giovanni Di Girolamo.

Nivoitra nandritra ny fihaonana teo amin’ny roa tonta ny resaka mikasika ireo sehatra mety ahafahana miara-miasa, momba ny fanajana ny zon’olombelona, ny ady atao amin’ny fampiasana ankizy tsy ampy taona eo amin’ny sehatry ny fitrandrahana madinika. Isan’ny noresahana ihany koa ny resaka fampiasam-bola, ny lalan-tsaina arahan’ny Governemanta momba ity seha-pihariana ity ary ny fampidirana ireo mpiantsehatra ho ao anatin’ny rafitra ara-dalàna.

Ny ambangovangony ireo fa mbola hisy ny fifampidinihana lalindalina kokoa hiarahana amin’ireo teknisianina eo anivon’ny Vondrona Eoropeana sy ny Ministera hijerena miaraka paikady sy hametrahana tetikasa ho amin’ny fandrindrana sy fampanarahan-dalàna ireo mpitrandraka madinika. Ireo no isan’ny teboka voaresaka nandritra ny fitsidihana ara-pomba fifanajana nataon’io Masoivoho vahiny miasa sy monina eto amintsika io tamin’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika.

(c) MMRS/DCRI – Mai 2022