FORUM DES JEUNES 1ère ÉDITION nokarakarain’ny Fikambanan’ny Tanora

Natiora Kanto sy ny PNJ ary ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Amoron’i Mania ny 12 Aprily 2022 tao Ambositra.

Nandray anjara nanome torolalana ireo izay maniry te hisehatra eo amin’ny fandraharahana ny harena ankibon’ny tany, izay hita fa mbola malalaka sy azo atao tsara eo amin’ny tsenan’ny asa tamin’ireo mpizaika ny Fitaleavam-paritry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika DRMRS Amoron’i Mania ary nampahafantatra ny lalana mifehy ny harena an-kibon’ny tany.

Nahatratra 170 ireo Tanora Filohan’ny Fikambanana avy eo amin’ny Faritra Amoron’i Mania sy Faritra maromaro manerana an’i Madagasikara nanohina ny antso.

Fampitam-baovao sy sary : Talem-paritra DRMRS Amoron’i Mania

    ©  MMRS/DCRI – Avril 2022