HAPETRAKA NY VOVONANA IARAHA-MIDINIKA HO FANATSARANA NY LALANA MIFEHY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY

Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny Fanjakana amin’ny alalan’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika mahakasika ny fanangonan-kevitra ho fanitsiana ny fehezan-dalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany. Tontosa ny Alakamisy 16 Janoary 2020 tao amin’ny Amphithéâtre Lacroix Ampandrianomby ny fiaraha-midinika nahitana ny fandraisana anjaran’ny mpandraharaha mpitrandraka teratany sy mpitrandraka lehibe eo amin’ity sehatra ity. Nandray anjara mavitrika tamin’ny fandrosoana sosokevitra ihany koa ireo solontena avy amin’ny Ministera hafa.
Fandinihana ny fametrahana ny vovonana hahitana ireo mpiantsehatra rehetra no niompanan’ny fihaonana, nifampiresahana ny hoe iza avy no mpikambana handrafitra ny vovonana, firy no isany sy ny andraikitra hosahaniny, mandritra ny hafiriana no fe-potoana hiasany.
Marihina fa mbola hisy ny fotoana manaraka, ka hanasana ihany koa ny fiarahamonim-pirenena, ireo mpiara-miombonantoka teknika sy ara-bola ary ireo mpiantsehatra hafa isan-tokony hanatevin-daharana sy handray anjara amin’ny fifampidinihana.