Isan’ny fampitam-baovao nampatsiahivin’ny Minisitra RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier ihany koa ny momba ireo fanapahan-kevitra noraisina teo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra mikasika ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika.

27 Aprily 2022 : Ankoatra ny famaritana ny saram-pandraharahana an’ny harena an-kibon’ny tany (Frais d’administration minière) ho an’ny taona 2022, nomena hatramin’ny faran’ity taona ity ireo mpandraharaha manana fahazoan-dalana ara-dalàna isan-karazany hahafahany mandoa ny saram-pandraharahana amin’ny harena an-kibon’ny tany. Fe-potoana izay nitarina ho fitsinjovana azy ireo noho ireo tranga nitera-pahasahiranana samihafa 

27 Aprily 2022 : Fanatanterahana ny Tahirim-bolamenam-pirenena.

Nanamafisiny ny fanazavana ny tombony ho an’ny Fanjakana Malagasy amin’ny fahatontosan’io tahirim-bolamenam-pirenena io, dia ny hahafahana mampiditra ny volamena ho isan’ny tahirimbola vahiny na réserve de changes ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara ka ho afaka ampiasaina amin’izay ilana azy. Mila manana ny kalitao « or monétaire » ireo volamena ireo ka nohazavainy ireo dingana hahatongavana amin’izany

04 May 2022 : Isan’ny paikady hirosoana ny fampidirana ireo mpitrandraka madinika hivondrona anaty “groupement” izay hiasa ao anatin’ny “Zone d’encadrement”, hialana amin’ny gaboraraka sy hirindran’ny asa ao anatin’ny sehatry ny ara-dalàna tanteraka. Imasoan’ny Ministera ny fanaovana matihanina ireo mpitrandraka madinika amin’ny lafiny teknikam-pitrandrahana, tontolo iainana, fitantanana

Manasa anao hanaraka ny fanazavana momba izany

Rohy : https://fb.watch/dVnJxdOpZm/