Nitondra fanampim-panazavana mikasika ireo teboka notapahina nandritra ireo Filankevitry ny Minisitra, momba ny Minisiteran’ ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika ny Minisitra RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier, ny Zoma faha-06 May 2022.

Saram-pandraharahana ny Harena an-kibon’ny tany na Frais d’Administration Minière 2022

Araka ny voalazan’ny Fehezan-dalàna mifehy ny Harena an-kibon’ny Tany, ny fahazoan-dàlana manan-kery rehetra dia tsy maintsy mandoa isan-taona ny Saram-pandraharahana amin’ny Harena an-kibon’ny Tany. Isan-taona, ny Fanjakana dia mametra amin’ny alalan’ny Didim-pitondrana io sarany io izay vita kajy avy amin’ny sandan’ny Ariary miohatra amin’ny Droit des Tirages Spéciaux (DTS) izay omen’ny Banky Foiben’i Madagasikara.

Raha ny tapaka nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny Alarobia 27 Aprily 2022 lasa teo, ankoatra ny famaritana izany saram-pandraharahana ho an’ny taona 2022 izany, nomena hatramin’ny faran’ny taona 2022 ireo mpandraharaha manana fahazoan-dalana ara-dalàna isan-karazany hahafahany mandoa ny saram-pandraharahana amin’ny harena an-kibon’ny tany na ny « Frais d’administration minière ». Fe-potoana izay nitarina ho fitsinjovana azy ireo noho ireo tranga iaraha-mahita tahaka ny valanaretina Covid-19, ny vokatry ny fandalovan’ny rivo-doza ary ny ady misy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.

Fanatanterahana ny Tahirim-bolamenam-pirenena

Miroso hatrany ny asa hahatrarana ireo fanamby amin’ny vina napetraky ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA mahakasika ny hanatanterahana ny Tahirimbolamenam-pirenena.

Tahirim-bolamena izay azo adika hoe fampidirana ireo volamena vokatra eto Madagasikara novidian’ny Banky Foiben’i Madagasikara, ho lasa volamena hanana ny kalitao  » or monétaire », manaraka ny fepetra takian’ny fenitra iraisam-pirenena voafaritry ny London Bullion Market Association na ny LBMA. Tsiahivina fa nandalo fantina sy sivana avokoa ireo mpandraharaha nividianan’ny Banky Foiben’i Madagasikara ireo volamena ireo, isan’ny masontsivana tamin’izany ohatra ny fampodiana ny vola vahiny sy ny fananana fahazoan-dalana ara-dalàna mbola manan-kery. Manodidina ny 1taonina sy telo kilao eo ho eo ny lanjan’ny volamena voaangona ao amin’ny Banky Foibe hatramin’ny 08 Aprily 2021, « or doré » no ilazana ireo ary ambonin’ny 95 % ny tahan’ny fahadiovany raha ny fanazavana nentin’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany. Dingana manaraka hotanterahina ny hamadihana ireo volamena « or doré » ireo ho lasa « or monétaire »,hanana ny kalitao volamena madio izay manana ny taha 99,99 % aorian’ny fanadiovana ataon’ny orinasa matihanina eken’io fenitra iraisam-pirenena io.

Tombony ho an’ny Fanjakana Malagasy amin’ny fahatontosan’io tahirim-bolamem-pirenena io ny hahafahana mampiditra ny volamena ho isan’ny tahirimbola vahiny na réserve de changes ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara afaka ampiasaina amin’izay ilana azy.