TAGNAMARO

Notanterahana ny Asabotsy 16 Janoary 2021 ny TAGNAMARO andiany voalohany tamin’ity taona ity. Nandray anjara tamin’ny ivon’ny fanombohana izany tao amin’ny Fokontany Ambovomaiky, Distrikan’ i Taolagnaro ny Fitalevam-paritry ny Harena an-kibon’ny tany DRMRS Anosy.  Fanavaozana tranom-bahoaka, izay efa simba teo aloha, ho lasa trano famakiam-boky no nifandrimbonan’ireo sampan-draharaham-panjakana maro tany an-toerana, teo ambany fitarihan’ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana ANDRIATONGARIVO.

Fitalevam-paritry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena Stratejika maromaro hafa ihany koa no nitondra ny anjara birikiny tamin’ity Tagnamaro andiany voalohany ity. Isan’izany ny DIRMRS Toamasina, DRMRS Alaotra Mangoro, DIRMRS Fianarantsoa, DR Toliara. Fanadiovana ny toeram-piasana sy ny manodidina, fanadiovana ny araben’ny fahaleovan-tena, fambolena hazo fihinam-boa, ampahany amin’ireo asa notontosain’ireo mpiara-miasa isam-paritra ireo. Hetsika manamarika ny fandraisana andraikitra amin’ny maha olom-pirenena tia tanindrazana fa indrindra ihany koa ho fiarovana sy fisorohana amin’ny tsy hiparitahan’ny valanaretina Covid-19.