TAHIRIM-BOLAMENA NASIONALY: Volamena 1Taonina sy 3 kilao no voangona ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara tao anatin’ny efa-bolana

Tafapetraka ny taona 2020 ny Tahirim-bolamena Nasionaly izay isan’ny fanamby lehibe napetraky ny Filoham-pirenena. Mitotaly 1Taonina sy 3 kilao ny lanjan’ny Tahirim-bolamena ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara amin’izao fotoana izao.

Isan’ny nambaran’Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy Loharanon-karena Stratejika ireo, nandritra ny fihaonana ampitain-davitra nitondrany ny Tatitry ny asa vitan’ny Ministera sahaniny tamin’ny taona 2020 teo anivon’ny Antenimierampirenena, ny Alakamisy 17 Jona 2021.

Dingana lehibe amin’ny tantaran’i Madagasikara ny nametrahana ny Tahirimbolamena Nasionaly, ary amin’izao vanim-potoana izao no tanteraka izany satria afaka nividy volamena ny Banky Foiben’i Madagasikara nanomboka ny 15 Desambra 2020. Samy manana ny andraikitra miavaka saingy mifameno ao anatin’izany ny Banky Foiben’i Madagasikara sy ny Ministeran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika. Ny Ministera dia mitarika sy mametraka ny lalan’ny volamena hahatongavan’izany ho any amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Ity farany kosa no miandraikitra ny fividianana ireo volamena araka izany rindran-damina izany.

Raha 177 Kg no volamena voangona hatramin’ny 31 Desambra 2020, ny 08 Aprily 2021, izany hoe efa-bolana taty aoriana dia feno ny 1 Taonina sy 3Kg. Mampiseho ny fahombiazan’ny fomba fiasa napetraka izany; ireo mpandraharaha mivarotra ny volamena rahateo dia resy lahatra amin’ny fiaraha-miasa amin’ny Fanjakana. Marihana fa arakaraky ny vidin’ny volamena eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena no ividianan’ny Banky Foiben’i Madagasikara ny volamena.

Mbola hitohy ny fividianana volamena amin’ireo mpandraharaha voafantina sy mahafeno ny fepetra napetraky ny Banky Foiben’i Madagasikara.